Ito ang Laptop List, kung saan ililista ko ang mga laptop ayon sa topic na napag-usapan! At dahil kakasimula pa lang ng taon, here are the new and upcoming …

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *